Театар Комедија

Театар Комедија

  • бул. Св.Климент Охридски б.б.
    Скопје, Macedonia (Македонија), 1000

  • http://teatarkomedija.mk/

  • 02 311 9990