Тесла Лед

Тесла Лед

  • ул. Костурски Херои бр. 17 локал 3
    1000 Скопје, Македонија

  • http://www.teslaled.mk/

  • 02 613 7030