Опција Цена
  • Гарсоњера (Јуни)
720 ден.
  • Апартман (Јуни)
800 ден.
  • Гарсоњера (Јули - Август)
800 ден.
  • Апартман (Јули - Август)
960 ден.