Пастрмајлија
Свинска штипска пастрмајлија (мала)
200 ден.
Свинска штипска пастрмајлија (голема)
240 ден.
Пилешка штипска пастрмајлија (мала)
200 ден.
Пилешка штипска пастрмајлија (голема)
240 ден.
Додаток: јајце
20 ден.
Додаток: кашкавал
50 ден.