Дестинација Македонија 2019: Mastercard изненадување #2 - Mastercard бонус!

Дестинација Македонија 2019: Mastercard изненадување #2 - бонус заштеда!

Во текот на кампањата "Дестинација Македонија"  подготвивме 3 акции-изненадувања во соработка со Mastercard, кои ќе бидат спроведени во последователни временски периоди

Од 14.10 - 03.11.2019 год. стартуваме со MASTERCARD ИЗНЕНАДУВАЊЕ #2:

Купи со Mastercard и доби бонус! Заштедата е поголема кога ги купувате зделките од Дестинација Македонија со Mastercard картичка! Секој корисник кој купува зделки од Дестинација Македонија со Mastercard картичка, има можност да го добие купонот по специјална Мastercard цена, а заштедата (разликата) ќе му биде префрлена во Grouper торбичка на неговиот профил.
 

*Вредноста на бонусот е 5% од продажната цена на зделката

*Доколку средствата од купонот преку кој сте добиле бонус се рефундираат, бонусот ќе биде повлечен од Вашата торбичка